December 2016

You are browsing the site archives for December 2016.

vyhladavace

Budúcnosť optimalizácie pre vyhľadávače (SEO)

vyhladavaceGoogle je vrátnikom SEO, ako ho poznáme. Vždy, keď sa objaví nová verzia algoritmu, osvedčené SEO postupy sa zmenia.

S narastajúcou komplexnosťou sémantického vyhľadávania ako aj rastúcej popularity mobilného vyhľadávania, má Google plne v úmysle premiestniť sa od sveta, kde predajcovia môžu manipulovať so SEO, ku svetu, kde predajcovia môžu SEO len optimalizovať. Ku svetu, kde kontext hľadania bude podstatnejší ako to, čo užívateľ vlastne napíše do vyhľadávacieho panela.

Toto bude mať pre blízku budúcnosť niekoľko zaujímavých dôsledkov. Efektívny marketing bude viac závisieť na:

  • obsahu vysokej kvality,
  • pútavom písaní
  • a užitočnosti,

…a menej na:

  • čerstvosti,
  • budovaní odkazov
  • a technickom SEO.

V určitých aspektoch to bude takmer ako návrat k tlačovému marketingu. Odhliadnuc od distribúcie, najlepším marketingom budúcnosti, podobne ako najlepšou propagáciou v minulosti, bude čokoľvek, čo je najchytrejšie a pre spotrebiteľov najpútavejšie.

Všetko, čím sa dá manipulovať, bude vyriešené. Vyhľadávanie sa stane ťažším a ťažšie prelomiteľným.

Budúcnosť vyhľadávania

Čo samozrejme vedie ku konečnej otázke: Keď bude všetko povedané a urobené—na konci informačného veku a na začiatku vesmírneho veku—ako bude vyhľadávanie vyzerať? Ako to bude vyzerať, keď raz napríklad začneme žiť na iných planétach?

Odpoveď môže byť jednoduchšia, než si myslíme. Všetko, čo som zatiaľ videl naznačuje, že budúcnosť vyhľadávania je neoddeliteľne spätá s tým, čo chcú spotrebitelia, nie čo chcú predajcovia. Kupujúci nad spoločnosťami.

Inými slovami, vyhľadávanie v budúcnosti bude ideálnym vyhľadávaním—typ vyhľadávania, pri ktorom je vyhľadávajúci len účastníkom a kde sa nemôže spoliehať na nič iné, len na excelentné produkty a služby. (Napočudovanie to nie je niečo, o čom sa naozaj hovorieva).

Jednou z najväčších zmien je to, že ideálne vyhľadávanie bude menej založené na účastníkoch a viac založené na kontexte. Tu je len kúsok z toho, čo by sa mohlo prihodiť, zatiaľ čo ešte všetci žijeme na rovnakej planéte.

Vaša poloha v reálnom čase určí výsledky, ktoré dostanete. Znovu, už to vídavame aj dnes, ale v budúcnosti to bude oveľa badateľnejšie. Môžete použiť svoj telefón na vyhľadanie “najlepšieho holiča” a dostať iný výsledok v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Čo sa nachádza neďaleko taktiež určí výsledky, ktoré dostanete. Toto je niečo iné ako poloha kvôli blížiacemu sa internetu vecí (IoT). Môžete byť v New Yorku, ale ak právnička s astronomickými recenziami z LA bola vo vašej blízkosti, stále sa vám môže zobraziť na vrchu vášho vyhľadávania pre kľúčové slová “spoľahlivý právnik”.

Hľadajúci môže byť nešikovný, no výsledky budú stále presné. Možno ani nebudete vedieť, čo chcete, ale vyhľadávač bude. Možno chcete zistiť najlacnejší spôsob, ako sa vrátiť domov z vášho konkrétneho miesta po zrušení spiatočného letu, ale zadáte niečo všeobecné ako je “Ako sa dostanem naspäť?”. Váš prvý výsledok bude najlacnejší jednosmerný lístok z vášho konkrétneho miesta na miesto, kde chcete s najväčšou pravdepodobnosťou cestovať —v tomto prípade ide o cieľové miesto vášho spiatočného letu.

Budúcnosť marketingu

Ak vyhľadávanie budúcnosti je ideálne vyhľadávanie a ak ideálne vyhľadávanie podporuje skôr používateľov ako značky, hľadajúcich namiesto hľadaných—čo toto všetko znamená pre marketing ako pre odvetvie? Zmiznú jednoducho marketéri?

Samozrejme, že nie.

Dokonca aj keď nebudeme môcť manipulovať s vyhľadávaním tak, ako by sme chceli, aby bol niekto expert v optimalizácii bude musieť vytvárať pútavý, vzrušujúci obsah, ktorý bude jednoducho tým najlepším (v porovnaní s konkurenciou).

Taktika inbound marketingu and content marketingu sa bude musieť zmeniť s technológiou (a SEO), ale budú tu tak dlho, ako budú mať podniky produkty a služby na predaj. A outbound marketing sa taktiež nikam nechystá. Rušivý marketing nie je viazaný na vyhľadávanie (vážne nie), takže bude existovať bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie.

Marketing—vďaka digitálnym bohom—tu bude naveky.